12 kroków aa

Alkoholizm jest chorobą, więc potępianie uzależnionego jest zupełnie bezskuteczne i bezmyślne – to tak, jak krytykować chorego na gruźlicę za kaszel. Takie zachowanie jest nie tylko krzywdzące dla alkoholika, ale również mało konstruktywne. Podstawowymi zasadami postępowania z osobą z problemem alkoholowym są: pobudzanie do poszukiwania odpowiedniej drogi do trzeźwości, wsparcie i pełna akceptacja. W dotarciu do duchowego przebudzenia i długotrwałej trzeźwości może pomóc odpowiednio zinterpretowany tekst 12 Kroków AA – przy opracowywaniu kroków pomocni są: terapeuta uzależnień, psycholog, duchowny.

Treść Dwunastu Kroków została stworzona przez samych uzależnionych, którzy bazowali na swoich doświadczeniach, zachowaniu, próbach i błędach. Opisują oni swoją drogę przez alkoholizm, która jest wzbogacona o drogocenne, pomocne wskazówki.

Każda zasada Dwunastu Kroków jest sformułowana w taki sposób, by utwierdzić uczestnika grupy AA w przekonaniu o przynależności do niej i poczuciu wsparcia. Zbiór ten gromadzi duchowne zasady, które wprowadzone w życie mogą uwolnić od picia i pomóc cierpiącemu na alkoholizm. Celem osiągnięcia wszystkich kroków jest m.in., pełne wyzdrowienie oraz odzyskanie poczucia wartości i szczęścia.

Co to jest AA?

Anonimowi Alkoholicy to wspólnota kobiet i mężczyzn. Uczestniczą w niej wszyscy chętni, niezależnie od wieku, statusu materialnego, czy religii. Dzielą się oni między sobą swoimi doświadczeniami, nadzieją i motywacją. Spotkania te są nakierunkowane na wzajemne wsparcie i rozwiązanie wspólnego problemu.

Warunkiem przynależenia do wspólnoty jest szczera chęć skończenia z alkoholem. AA są niezwiązani z żadną działalnością polityczną, instytucją, czy sektą – jest to grupa ludzi podążająca za tą samą ideą.

Program AA jest często praktykowanym i realnym odwzorowaniem kompleksowego terapeutycznego podejścia, który został stworzony przez samych chorych. Zapoczątkował on wiele innych grup, które również polegają na „samowzajemnej psychoterapii”.

Istnieją Trzy Legaty AA:

 1. ZDROWIENIE – zdrowie jako główny cel i powód obecności w AA.

 2. JEDNOŚĆ – wspólnymi siłami można zrobić to, czego nie można byłoby osiągnąć samemu.

 3. SŁUŻBA – pomoc innym cierpiącym na alkoholizm, pamiętanie o zasadach AA i dzielenie się nimi.

Proponowany przez AA program 12 Kroków jest tylko podpowiedzią. Przynależność do wspólnoty nie zawsze łączy się z tym programem zdrowienia.

12 kroków AA – zasady, którymi kieruje się wspólnota

 • brak rejestracji uczestników,

 • brak badań, diagnoz, porad psychiatrycznych,

 • pełna prywatność chorych w kwestiach rodzinnych, zawodowych, zdrowotnych,

 • niedostępność leczenia farmakologią,

 • ustalenie tylko realnych celów i prognoz.

 Zbiór zasad zawartych w programie 12 kroków może skutecznie uwolnić chorego od obsesji picia i pomóc mu w upraniu się z problemem. Celem warsztatów jest zmotywowanie uczestników do pracy nad swoim rozwojem duchowym, co przełoży się na wiele innych aspektów ich funkcjonowania.  

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go  pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.

 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we  wszystkich  naszych poczynaniach.1

Osoby, które dopiero wgłębiają się w proces terapeutyczny są zagubione i zdezorientowane. Poczucie winy miesza się ze szczerą chęcią uczestnictwa w programie – jest to naturalne odczucie, które warto zaakceptować i przemyśleć.

Osiągnięcie wszystkich kroków jest możliwe dzięki bezwzględnej szczerości wobec siebie i przynajmniej jednej prowadzącej terapię osoby. Program ten nie tylko uczy stronienia od alkoholu, ale również pokory, uczciwości i odwagi.

1 12 kroków i 12 tradycji, Wyd. Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, Warszawa 1996.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *